Thesis topics / Szakdolgozat és diplomamunka témák

You can apply for one of the topics below via email: lakis at elte dot hu. / Jelentkezni a lakis at elte dot hu email címen lehet! A legtöbb esetben az MSc témákből is lehet BSc dolgozatot készíteni.

New topics / Új témák (2018)

Nagy teljesítményű hálózati csomagszűrő eBPF/XDP alapokon [Témavezető: Fejes Ferenc]

Szint: BSc

Leírás: Az XDP (eXpress Data Path) egy nagy teljesítményű programozható adattovábbítási sík. Első verziója 2016 októberében a 4.8-as Linux kernelben jelent meg, folyamatosan fejlesztik azóta is. Segítségével nagyon korán hozzáférhetünk a beérkező hálózati csomagokhoz, megvizsgálhatjuk, módosíthatjuk vagy el is dobhatjuk őket. A hagyományos Linux hálózati alrendszer csak az XDP adatsík módosításai után fog hozzáférni a beérkező csomaghoz, kivéve ha előtte eldobjuk. A szakdolgozat keretein belül a hallgató megismerkedik a Linux kernel hálózati részének csomagszűrő részével. XDP segítségével implementál egy csomagszűrő alkalmazást ami képes ellátni egyszerűbb nftables/iptables funkciókat (például szűrő alapján csomag eldobása, szűrőre illeszkedő csomagok számlálása).

Ajánlott kompetenciák: C/C++/Python programnyelv ismerete, tetszőleges GNU/Linux disztribúció használata, minimális hálózati alapismeretek

Hálózati forgalom szabályozó implementálása eBPF alapokon [Témavezető: Fejes Ferenc]

Szint: BSc

Leírás: Az eBPF [1] egy virtuális gép a Linux kernelen belül, saját utasításkészlettel és műveletekkel. Segítségével garantáltan biztonságos módon hozzáférhetünk nagyon sok Linuxos alrendszer (hálózat, I/O, rendszerhívások, ütemező) belső állapotához és módosíthatjuk a működésüket is. A szakdolgozat keretein belül a hallgató megismerkedik a Linux kernel csomagütemező részével. A munka célja egy eBPF-ben megvalósított forgalomszabályozó TC (TrafficControl) modul lenne. Ez hasonlóan a Linux TC alap netem [2] moduljához képes lenne egy megadott sávszélesség korlát közelében tartani forgalom sebességét (például nem engedi 500 Mbit/s fölé, akkor sem, ha 1Gbit/s is elérhető lenne).

Linkek:

[1] https://lwn.net/Articles/740157/

[2] https://wiki.linuxfoundation.org/networking/netem

Ajánlott kompetenciák: C/C++/Python programnyelv ismerete, tetszőleges GNU/Linux disztribúció használata, alapos hálózati ismeretek

BCC alapú alkalmazás diagnosztikai szoftver fejlesztése [Témavezető: Fejes Ferenc]

Szint: BSc

Leírás: Mikor egy nyílt forráskódú szoftver működését szeretnénk megérteni majd módosítani, komplexitástól függően sok időt eltölthetünk a forráskód és a működés tanulmányozásával. A folyamat gyorsabb lenne, ha látnánk működés közben milyen függvények hívódnak meg gyakran, milyen hívási láncon keresztül és milyen típusú és értékű paraméterekkel, stb. Linux alatt létező megoldásokkal a programok futása nagyon jól nyomonkövethető de ezek konfigurációja nehézkes és szöveges felületen történik a visszajelzés is. Egyik sokoldalú nyomkövető megoldás a BCC (BPF Compiler Collection) [1] aminek a használata nagyobb programok átvilágítására kényelmetlen. A szakdolgozat célja egy grafikus (akár webes) felhasználó interfész készítése a BCC trace moduljához. A felületen kiválasztható a megfigyelni kívánt alkalmazás, kijelölhető melyik függvényeit szeretnénk monitorozni és a futtatás végén egy statikus ábra vagy interaktívan böngészhető gráf jönne létre a hívási láncokkal és gyakoriságokkal.

Linkek:

[1] https://github.com/iovisor/bcc

Ajánlott kompetenciák: Python programnyelv ismerete, GNU/Linux disztribúció használata, minimális C/C++ ismeretek

Állapot nélküli adatsík

Szint: MSc (BSc is lehet)

Leírás: Cloud-native hálózati funkciók esetén a rugalmas skálázhatóság fontos követelmény a folyamatosan változó terhelések hatékony kezeléséhez. A probléma megoldásának nehézsége abban áll, hogy a legtöbb hálózati funkció rendelkezik belső állapotokkal, melyek funkciók közötti megosztása vagy migrálása szükséges egy-egy új instancia elindítása vagy egy régi leállítása esetén. Az állapotok megosztása a hálózati funkciók között jelentős teljesítmény (sávszélesség, késleltetés) csökkenés nélkül igen nehéz és számos nyitott kihívást jelentő probléma. A dolgozat során azt vizsgáljuk, hogy az ELTÉn fejlesztett T4P4S [5] P4 fordító által generált adatsíkot miként lehetne állapot nélkülivé tenni az S6 és más rendszerekhez [1,2,3] hasonlóan egy külső adat kezelő réteg [4] segítségével.

Linkek:

[1] S6 (Elastic scaling...) paper, ppt, video: https://www.usenix.org/conference/nsdi18/presentation/woo

[2] S6 code on GitHub: https://github.com/NetSys/S6

[3] Related work (remote only solution used as a reference in the previous paper) paper, ppt, video: https://www.usenix.org/conference/nsdi17/technical-sessions/presentation/kablan

[4] DAL (Data Access Layer by Ericsson) paper, ppt: https://www.usenix.org/conference/hotcloud17/program/presentation/nemeth

[5] T4P4S: http://p4.elte.hu

Ajánlott kompetenciák: C és C++ nyelvek ismerete, érdeklődés alacsony szintű (hw közeli) programozási feladatok iránt, minimális hálózati ismeretek

Aktív sorvezérlés (AQM) megerősítéses tanulással

Szint: MSc

Leírás: Az AQM megoldások célja, hogy a routerekben található várakozási sorok méretét vezéreljék (ált. a sorban-állási késleltetést) úgy, hogy az átmeneti forgalmi löketek esetén megengedik a sorok átmeneti megnyúlását. A legtöbb ilyen módszer a csomagok eldobásával vagy ECN jelölésével éri el, hogy a források csökkentsék a pufferre eső nyomást. Az eddigi megoldások egy része különböző folyamat szabályzási megoldásokat pl. PI, PID vezérlőket használ egy cél késleltetés elérésére. Ezekkel a módszerekkel számos probléma van, hisz maga az ideális cél nem tekinthető függetlennek a folyamok számától (pl. TCP). A dolgozat célja annak megvizsgálása, hogy Q-Learning vagy DQN módszerekkel miként oldható meg az AQM vezérlési probléma.

Linkek:

[1] S. Laki, G. Gombos, S. Nádas, Z. Turányi: Take your own share of the PIE, In proceedings of ACM/IRTF ANRW 2017

[2] Mnih, Volodymyr, et al. "Playing atari with deep reinforcement learning." arXiv preprint arXiv:1312.5602 (2013).

[3] https://medium.freecodecamp.org/an-introduction-to-deep-q-learning-lets-play-doom-54d02d8017d8

Ajánlott kompetenciák: Mély hálók ismerete vagy gyors tanulási hajlandóság, C++ ismerete, alapvető hálózati ismeretek

Deep Q-Networks alapú forgalom szabályozás hálózatokban

Szint: MSc

Leírás: A dolgozat célja DQN módszerek alkalmazása forgalom szabályozásra különböző topológiákon. Meglévő módszerek [1,2] kipróbálás és összehasonlítása szimulációk segítségével.

Linkek:

[1] https://conferences.sigcomm.org/events/apnet2018/papers/auto.pdf

[2] http://conferences.sigcomm.org/sigcomm/2018/files/slides/netai/(pm0505)NetAI18-Deep-Q-final.pdf

[3] https://medium.freecodecamp.org/an-introduction-to-deep-q-learning-lets-play-doom-54d02d8017d8

Ajánlott kompetenciák: Mély hálók ismerete vagy gyors tanulási hajlandóság, C++ ismerete, alapvető hálózati ismeretek

Csomagjelölés alapú hálózati erőforrás-megosztás adatközpontokban

Szint: MSc

Leírás: Az [1]-ben ismertetett Per Packet Value koncepció alkalmazása valós hálózati topológiák esetén. Ilyen hálózatokban nem csak egy bottleneck lehet, hanem akár több is. A vizsgálatok célja feltárni a PPV koncepció problémáit teljes hálózat esetén, továbbá a módszer kiterjesztése úgy, hogy a node-ok csak minimális (vagy semennyi) állapot információt tároljanak. Az új módszer szimulációs és/vagy analitikus vizsgálata a dolgozat fő része.

Linkek:

[1] http://ppv.elte.hu

Ajánlott kompetenciák: C++, python, alapvető hálózati ismeretek

Csomagjelölés alapú rádió ütemezés LTE és 5G hálózatokban

Szint: MSc

Leírás: Az [1]-ben ismertetett Per Packet Value koncepció alkalmazása rádiós node-ok esetén a downlink erőforrás megosztására. A munka része új algoritmusok fejlesztése és azok szimulációs és analitikai vizsgálata NS-3 [2] vagy MatLab [3] környezetben.

Linkek:

[1] http://ppv.elte.hu

[2] https://www.nsnam.org/

[3] https://www.nt.tuwien.ac.at/research/mobile-communications/vccs/vienna-lte-a-simulators/

Ajánlott kompetenciák: C++/MatLab, alapvető hálózati ismeretek

Különböző aktív sorvezérlő (AQM) megoldások benchmarkolása nagy sebességű hálózatokban

Szint: BSc/MSc

Leírás: DPDK [1] alapú benchmark keretrendszer kialakítása különböző AQM [2] algoritmusok vizsgálatához 10, 40, 100 Gbps hálózati környezetben. A dolgozat során meg kell tervezni a AQM routert, majd implementálni DPDK segítségével úgy, hogy az AQM módszer változtatható és jól paraméterezhető legyen. BSc esetén a fő feladat az implementáció, MSc esetén a mérések és a különböző módszerek összehasonlítása változó forgalmi viszonyok mellett.

Linkek:

[1] DPDK - https://www.dpdk.org/

[2] https://ieeexplore.ieee.org/document/6329367

Ajánlott kompetenciák: C nyelv, hálózati ismeretek, alacsony szintű (hw közeli) programozási érdeklődés

P4 program fordítása XDP-re

Szint: BSc/MSc

Leírás: A P4 [1] egy programozási nyelv hálózati funkciók leírására. A dolgozat célja egy olyan fordító elkészítése, ami P4 programokból XDP (eXpress Data Path) kódot állít elő. A munka az ELTÉn fejlesztett T4P4S P4 fordító [2] kiegészítése és annak teljesítmény vizsgálata lenne.

Linkek:

[1] http://p4.org

[2] http://p4.elte.hu

[3] https://www.iovisor.org/technology/xdp

Ajánlott kompetenciák: C nyelv, hálózati ismeretek, alacsony szintű (hw közeli) programozási érdeklődés

Path-aware networking

Szint: MSc

Leírás: In a path-aware internetworking architecture, endpoints have the ability to select or influence the path through the network used by any given packet, and the network layer explicitly exposes information about the path or paths available between two endpoints to those endpoints so that they can make this selection. Path control at the packet level enables new transport protocols that can leverage multipath connectivity across maximally-disjoint paths through the Internet, even over a single interface. It also provides transparency and control for applications and end-users to specify constraints on the paths that traffic should traverse, for instance to confound pervasive passive surveillance in the network core.

Linkek:

[1] https://datatracker.ietf.org/rg/panrg/documents/

Ajánlott kompetenciák: C++ nyelv, hálózati ismeretek

Csomagfeldolgozás GPU-n

Szint: BSc/(MSc is lehet)

Leírás: Az utóbbi időben több olyan javaslat született [1,2], ahol bizonyos hálózati funkciókat GPU felhasználásával gyorsítanak. A cél egy batch packet processing keretrendszer kialakítása CUDA alapokon, ami kihasználja a GPU magjait és lehetőségeit néhány előre definiált hálózati funkció esetén.

Linkek:

[1] https://www.usenix.org/system/files/conference/nsdi17/nsdi17-go.pdf

[2] https://www.usenix.org/node/189007

Ajánlott kompetenciák: C/C++ nyelv, GPU programozási ismeret vagy érdeklődés, hálózati ismeretek, alacsony szintű (hw közeli) programozási érdeklődés

Csomagjelölő és csomagütemező algoritmusok NetFPGA kártyákon

Szint: BSc (MSc is lehet)

Leírás: Per Packet Value [1] hálózati erőforrás-megosztó módszer csomagjelölő és ütemező algoritmusainak implementálása NetFPGA-n [2].

Linkek:

[1] http://ppv.elte.hu

[2] https://netfpga.org/site/#/

Ajánlott kompetenciák: Érdeklődés FPGA-k iránt, alacsony szintű (hw közeli - verilog) programozási érdeklődés, alapvető hálózati ismeretek


Régi témák - 2017

Category: Resource sharing in next generation networks

1. Early ECN backpropagation - Level: MSc

HUN: Várhatóan a jövőben széleskörűen elterjednek az olyan hálózati eszközök, melyek túlterhelés esetén ECN (Explicit Congestion Notification) jelzéssel látják el az átmenő csomagokat, ezzel jelzést küldve a végpontoknak a hálózat leterheltségéről. Napjainkban ez mindkét végponttól megköveteli az ECN támogatást, hiszen a forrást a célállomás értesíti (TCP esetén ECE) a terhelésről az CE flaggel ellátott csomagok beérkezése után. Ebből adódik, hogy a torlódási információ visszaterjesztése lassú, kb. 1 RTT időt vesz igénybe. Programozható routerek eset a visszaterjesztés gyorsítható, hisz az eszközök minden réteg fejlécéhez könnyen hozzá tud férni. A diplomamunka során azt járjuk körbe, hogy miként gyorsítható a torlódási helyzetek felismerése, és ez miként hat az átviteli teljesítményre különböző TCP variánsok (CUBIC, DCTCP) esetén. Munka szimulációs vizsgálatokat fog tartalmazni a teljesítmény vizsgálathoz.

ENG: TBA


2. Implementation of PVPIE scheduler in Linux kernel - Level: BSc

HUN: A szakdolgozat során a [1] cikkben ismertett PVPIE erőforrás megosztó algorimtus kerül implementálásra Linux kernelben, továbbá egy demonstrációs keretrendszer kerül kialakításra, ahol bemutatható az implementáció működése. A PVPIE egy olyan módszer, mely a hálózat peremén az operátor politikáját követve értéket rendel minden egyes csomaghoz, majd a hálózat közepén a csomgok eldobása és ütemezése csupán a csomagok értéke alapján történik. A PVPIE a csomagok dobásához egy ún. PID vezérlőt használ, mely a hálózat aktuális állapota alapján beállít egy értékhatárt, mely alatti csomagok eldobásra kerülnek. A cél egy adott queueing késleltetés tartása még túlterheléses szituációkban is.

ENG: Kernel implementation of packet marker and PVPIE scheduling.

Related work / Kapcsolódó irodalom:
[1] S. Laki et al. Take your own share of the PIE, ANRW 2017.


3. Implementation of Per Packet Value scheduling and marking in Linux kernel - Level: BSc

HUN: A szakdolgozat során a [1] cikkben ismertett Per Packet Value (PPV) erőforrás megosztó algorimtus kerül implementálásra Linux kernelben, továbbá egy demonstrációs keretrendszer kerül kialakításra, ahol bemutatható az implementáció működése. A PPV egy olyan módszer, mely a hálózat peremén az operátor politikáját követve értéket rendel minden egyes csomaghoz, majd a hálózat közepén a csomgok eldobása és ütemezése csupán a csomagok értéke alapján történik. Csomagok eldobása alapvetően a "minimum Packet Value" elv alapján történik. A hatékony implementáció kulcs fontosságú.

ENG: Kernel implementation of packet marker and PVPIE scheduling.

Related work / Kapcsolódó irodalom:
[1] PPV project site


4. Implementation of PVPIE in DPDK - Level: BSc

HUN: Hasonló a 2. témához. Két hálózati node implementálása (Intel) DPDK segítségével a csomagok megjelöléséhez és csomag ütemezéshez/dobáshoz a PVPIE algoritmus alapján. Továbbá demonstrációs keretrendszer kialakítása.

ENG: TBA

Related work / Kapcsolódó irodalom:
[1] S. Laki et al. Take your own share of the PIE, ANRW 2017.
[2] DPDK site


5. Implementation of Per Packet Value scheduling and marking in DPDK - Level: BSc

HUN: Hasonló a 3. témához. Két hálózati node implementálása (Intel) DPDK segítségével a csomagok megjelöléséhez és csomag ütemezéshez/dobáshoz a PPV algoritmus alapján. Továbbá demonstrációs keretrendszer kialakítása.

ENG: TBA

Related work / Kapcsolódó irodalom:
[1] PPV project site


6. Cost-and-Profit-based Packet Scheduling for wireless downlinks - Level: MSc

HUN: Az [1]-ben ismertetett Per Packet Value koncepció alkalmazása rádiós node-ok esetén a downlink erőforrás megosztására. A 3. témánál látott probléma kiterjesztése. A munka része új algoritumusok fejlesztése és azok szimulációs és analitikai vizsgálata.

ENG: TBA

Related work / Kapcsolódó irodalom:
[1] PPV project site


7. Implementation of PPV marker and scheduler in NetFPGA - Level: BSc

HUN: Hasonló a 3. témához. Két hálózati node implementálása Verilog nyelven NetFPGA eszközre a csomagok megjelöléséhez és csomag ütemezéshez/dobáshoz a PPV algoritmus alapján. Továbbá demonstrációs keretrendszer kialakítása. (NetFPGA 1G elérhető).

ENG: TBA

Related work / Kapcsolódó irodalom:
[1] PPV project site


8. Network-wide resource sharing with PPV thresholds - Level: MSc

HUN: Az [1]-ben ismertetett Per Packet Value koncepció alkalmazása valós hálózati topológiák esetén. Ilyen hálózatokban nem csak egy bottleneck lehet, hanem akár több is. A vizsgálatok célja feltárni a PPV koncepció problémáit teljes hálózat esetén, továbbá a módszer kiterjesztése úgy, hogy a node-ok csak minimális (vagy semennyi) állapot információt tároljanak. Az új módszer szimulációs és/vagy analitikus vizsgálata a dolgozat fő része.

ENG: TBA

Related work / Kapcsolódó irodalom:
[1] PPV project site


9. Theoretical and simulation-based analysis of PVPIE - Level: MSc

HUN: Az [1]-ben ismertetett PVPIE módszer teljesítményének szimulációs és analitikus vizsgálata. A TCP variánsok viselkedése matematikai módszerekkel jól modellezhető. A PVPIE esetén alkalmazott PID vezérlő visszacsatolása szintén adott. A munka célja megmutatni, hogy a PVPIE nem csak képes a sorbanállási (queueing) késleltetéseket alacsonyan tartani, de emellett az előzetes operátor politikáknak megfelelő erőforrás elosztást ad a felhasználók között. Mat. eszköztár: differenciál egyenletek ismerete és használata.

ENG: TBA

Related work / Kapcsolódó irodalom:
[1] S. Laki et al. Take your own share of the PIE, ANRW 2017.


10. Analysis of PPV scheduling in a data center environment - Level: MSc

HUN: Az [1]-ben ismertetett Per Packet Value koncepció alkalmazása adatközpontok környezetben.Ilyen környezetben a kis késleltetések miatt a különböző hálózati flow-k könnyen összeszinkronizáláódnak és löketszerű túlterhelést okoznak a routerekben. Az adatközpontok topológiája általában fat-tree struktúrát követ. A torlódások jelzésére többnyire ECN jelzést is használó transzport protokollt alkalmaznak (pl. DCTCP). A munka célja a PPV módszer kiterjesztése olyan mechanizmusokkal, melyek adatközpontokban látott forgalmi viszonyok mellett is megfelelő működést és erőforrás elosztást biztosít. Az eredmények szimulációs vizsgálata mellett analitikus elemzéseknek is helye lehet a dolgozatban.

ENG: TBA

Related work / Kapcsolódó irodalom:
[1] PPV project site


11. Analysis of an L4S use-case with PPV - Level: MSc

HUN: Az L4S (Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput (L4S) Internet) Internet szolgáltatást egyre több új alkalmazás fogja megkövetelni (pl. távsebészet, real-time panoráma video, idő kritikus alkalmazások...). A PPV módszer [1] (ld. 2-3. témák) alapvetően a skálázható erőforrás megosztásra találták ki, azonban vannak ötleteink ennek továbbgondolására, ahol a késleltetés és az alacsony csomagvesztés is figyelembe vehető. A diplomamunka célja ezen új ötletek, kiterjesztések alapos vizsgálata főleg szimulációk segítségével.

ENG: TBA

Related work / Kapcsolódó irodalom:
[1] PPV project site


12. Value-based load balancing - Level: MSc

HUN: PPV [1] módszerhez illeszkedő csomag érték alapú load balancer node tervezése, implementálása és teljesítményének szimulációs és analitikai vizsgálata.

ENG: TBA

Related work / Kapcsolódó irodalom:
[1] PPV project site


Category: Programmable networks

In the past years a new paradigm called Software Defined Networking (SDN) has emerged that aims at simplifying many aspects of networking. The key idea behind SDN is the separation of data and control planes in switching devices and opening the control plane to be supervised by a logically centralized software controller, greatly simplifying the definition and deployment of innovative services and also the management of SDN devices. Current SDN solutions only focus on the programmability of the control plane, and consider the data plane as a collection of simple forwarding elements. However, this limitation of the data plane has many drawbacks, obstructing the development of optimal networking solutions and the rapid innovation in computer networks. In 2014, with the leadership of Jennifer Rexford (Princeton University) and Nick McKeown (Stanford University) a group of researchers proposed a new architecture and programming language called P4 for protocol independent packet processing. P4 is often regarded as a key milestone toward OpenFlow 2.0.

13. From P4 programs to pipelines in multi-core environments - Level: MSc

TBA

14. Lookup table segmentation based on empirical data - Level: MSc

TBA

15. Design and Implementation of a Controller for P4 data planes - Level: BSc

HUN: Vezérlő komponens fejlesztése a csoportunk által fejlesztett T4P4S [2] fordítóval generált P4 switchekhez. Megfelő switch API, kontroller könyvtár fejlesztése továbbá pár példa alkalmazás megvalósítása.

ENG: TBA

Related work / Kapcsolódó irodalom:
[1] P4.org
[2] P4.elte.hu


16. OpenStack Neutron plugin for P4 switches - Level: BSc

HUN: Az OpenVSwitch virtuális switch kiváltása a T4P4S [2] P4 által fordító által generált switch programmal. Ennek konfigurálásához és vezérléséhez egy hálózati (ún. Neutron) plugin fejlesztése az OpenStack cloud platfromhoz.

ENG: TBA

Related work / Kapcsolódó irodalom:
[1] P4.org
[2] P4.elte.hu


17. Management software of a P4 Testbed - Level: BSc

HUN: A cél P4 switchekből felépíthető teszthálózat kialakítása. Maguk a switchek lényegében viruális node-okat reprezentálnak, melyek virtuális linkekkel összeköthetők. A testbed menedzsment szoftverének a következő feladatokat kell ellátnia: topológia kialakítása, node konfiguráció, , megfelelő P4 programok fordítása és futtatása, vezérlési réteg telepítése és futtatása. A menedszment szoftvernek webes felülettel és command line lehetőségekkel is rendelkeznie kell.

ENG: TBA

Related work / Kapcsolódó irodalom:
[1] P4.org
[2] P4.elte.hu


Category: Network measurements

18. Delay and triangulation-based IP geolocation in mobile broadband networks - Level: MSc

HUN: Egy állomás IP címe és földrajzi elhelyezkedése között nincs közvetlen kapcsolat. Napjaink geolokációs szolgáltatásai statikus adatbázisokra épülnek, melyek többnyire manuális adatgyűjtésből lettek felépítve. Néhány olyan munka van csak, melyek más információk (késleltetés/topológia mérések) alapján próbálja meghatározni a cél helyzetét. Ezek a módszerek (pl. [2]) több ismert koordinátával rendelkező állomásokról indítanak méréseket a célpont felé, majd a mérések felhasználásával határozzák meg a cél helyzetét (pl. háromszögeléssel). A diplomamunka célja a [2] cikkben ismertetett hálózati méréseken alapuló IP geolokációs módszer adaptálása mobil hálózati környezetre. A dolgozatban a MONROE [1] hálózat mérési platform állomásait használjuk a késleltetési mérések elvégzéséhez bizonyos célállomások irányába. Több száz MONROE állomás van Európa szerte, melyek mindegyike 3 mobil operátorhoz csatlakozik 2G,3G,4G technológián keresztül. Az állomások GPS koordinátája ismert, így használhatók mérőállomásoknak ún. landmarkoknak. A mérési idősorok elemzése és a [2]-ben bemutatott modellek átalakítása után a kapott módszer teljesítményének vizsgálata is a diplomamunka része.

ENG: TBA

Related work / Kapcsolódó irodalom:
[1] MONROE Project
[2] S. Laki et al. Spotter: A Model Based Active Geolocation Service, IEEE Infocom 2011.


Category: 5G Use Cases - Cloud-based solutions

19. Real-time 3D mesh generation from RGB-D cameras in cloudlets - Level: MSc

With the advent of Google Tango platform smart phones are not only able to capture images but using their in-built depth cameras 3D point clouds about their environment can also be captured. Currently, these point clouds are processed on the smart phones and used by various AR/VR applications. However, the computational complexity of these tasks requires very strong processors that has high energy consumption, leading to low battery life. By moving the processing to mobile edge computing nodes deployed close to the subscriuber, the processors of smart phones can be offloaded and thus the battery life can be extended. However, processing point clouds in an edge-cloud infrastructure may have further advantages (e.g. collaborative data collection and usage). On the other side, the strict delay requirement of real-time applications poses many challenges targeted by this project.


20. Real-time object recognition in 3D point clouds with deep convolutional neural networks in cloudlets - Level: MSc

With the advent of Google Tango platform smart phones are not only able to capture images but using their in-built depth cameras 3D point clouds about their environment can also be captured. Currently, these point clouds are processed on the smart phones and used by various AR/VR applications. However, the computational complexity of these tasks requires very strong processors that has high energy consumption, leading to low battery life. By moving the processing to mobile edge computing nodes deployed close to the subscriuber, the processors of smart phones can be offloaded and thus the battery life can be extended. However, processing point clouds in an edge-cloud infrastructure may have further advantages (e.g. collaborative data collection and usage). On the other side, the strict delay requirement of real-time applications poses many challenges targeted by this project.


21. Real-time surface and edge detection in 3D point clouds in cloudlets - Level: MSc

With the advent of Google Tango platform smart phones are not only able to capture images but using their in-built depth cameras 3D point clouds about their environment can also be captured. Currently, these point clouds are processed on the smart phones and used by various AR/VR applications. However, the computational complexity of these tasks requires very strong processors that has high energy consumption, leading to low battery life. By moving the processing to mobile edge computing nodes deployed close to the subscriuber, the processors of smart phones can be offloaded and thus the battery life can be extended. However, processing point clouds in an edge-cloud infrastructure may have further advantages (e.g. collaborative data collection and usage). On the other side, the strict delay requirement of real-time applications poses many challenges targeted by this project.


Category: Telecom data analytics

22. Community detection in call-graphs - Level: MSc

HUN: A diplomamunka célja mobil hálózatokból származó hívási gráfokban közösségek, főleg mikroközösségek keresése. A gráf mérete big data megoldások használatát is megköveteli. A gráfon különféle algoritmusok és súlyozások alkalmazásával keresünk közösségeket.

ENG: TBA


Category: Network testing

23. High speed TCP traffic generator - Level: BSc

HUN: Cél egy 10-100 Gbps kapcsolatok tesztelését lehetővé tevő TCP forgalom generátor implementálása Intel DPDK segítségével. A generált forgalomnak valós viszonyokat kell tükröznie és aggregálva kell kihasználnia a 10-100 Gbps tartományt.

ENG: TBA